Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Too late


Vert late,
To cru again for what we have lost.
For what we let other take away from us
Due to fear not to lose more.
Perhaps out lives,
Perhaps the tomorrow.
But what tomorrow, when we today
Have learned to forget the yesterday
And yesterday
We were afraid of today.
Too late
To cry again for what we have lost

Let us cry,
For all those we have not done yet
And that we will never do.
Let us cry.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου